ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

proino1.jpg
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 57459

Σύνδεση

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
39ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting
Βιβλιοθήκη PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 16 Δεκέμβριος 2011 11:15

Γενικές πληροφορίες για τη βιβλιοθήκη μας

Βιβλιοθήκη

x30677732

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

 

Η κύρια αποστολή της σχολικής βιβλιοθήκης είναι να βοηθήσει: 

 • Τους μαθητές: να τους προσφέρει ένα χώρο μάθησης, πληροφόρησης, γνωριμίας και εξοικείωσης με το βιβλίο και την κοινωνία της πληροφορίας.
 • Τους εκπαιδευτικούς: να τους προσφέρει πηγή πληροφόρησης και κατάλληλο μέσο για το σχεδιασμό νέων μεθοδολογιών στις διαδικασίες μάθησης.
 • Το εκπαιδευτικό σύστημα: προσφέροντας έναν τρόπο προώθησης της αλλαγής του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος του σχολείου και της αναμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών μέσω της ένταξης της σχολικής βιβλιοθήκης. 

Ειδικότερα: 

 1. την υποστήριξη και την ενίσχυση των εκπαιδευτικών στόχων όπως αυτοί περιγράφονται στην αποστολή του σχολείου και του αναλυτικού προγράμματος.
 2. την ανάπτυξη και τη διατήρηση στα παιδιά της δια βίου συνήθειας για την απόλαυση της μελέτης και της μάθησης. 
 3. την προσφορά ευκαιριών για την απόκτηση εμπειριών στη δημιουργία και τη χρήση της πληροφορίας για γνώση, κατανόηση, φαντασία και διασκέδαση. 
 4. την υποστήριξη όλων των μαθητών στην εκμάθηση και την εξάσκηση δεξιοτήτων για την ανάπτυξη και τη χρήση της πληροφορίας, ανεξάρτητα από τη μορφή ή το μέσο συμπεριλαμβάνοντας και την ευαισθησία στην προφορική παράδοση. 
 5. την παροχή ενός σχολικού κέντρου πληροφόρησης το οποίο παρέχει πρόσβαση σε τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς πόρους και ευκαιρίες οι οποίες εκθέτουν τους αναγνώστες σε νέες ιδέες, εμπειρίες και απόψεις. 
 6. την οργάνωση δραστηριοτήτων με τις οποίες ενθαρρύνεται η πολιτισμική και κοινωνική ενημέρωση και ευαισθησία. 
 7. την στελέχωση με προσωπικό εκπαιδευμένο στις υπηρεσίες πληροφόρησης, το οποίο ως αναγνωρισμένο μέλος της σχολικής κοινότητας θα συνεργάζεται με τους μαθητές, τους δασκάλους, τους διαχειριστές και τους γονείς ώστε να επιτευχθεί η αποστολή του σχολείου. 
 8. τη διακήρυξη της ιδέας ότι η πνευματική ελευθερία και η χωρίς περιορισμούς πρόσβαση στην πληροφορία είναι ουσιώδεις για την αποτελεσματική και υπεύθυνη ιδιότητα του πολίτη και τη συμμετοχή στη δημοκρατία.


 

Υλικό είναι κάθε αντικείμενο που διατίθεται από τη Βιβλιοθήκη προς δανεισμό ή εσωτερική χρήση και περιλαμβάνει βιβλία, περιοδικά και οποιοδήποτε αντικείμενο ανήκει στη συλλογή της βιβλιοθήκης

Μέλος-χρήστης είναι το φυσικό πρόσωπο που έχει στην κατοχή του την ταυτότητα μέλους της Βιβλιοθήκης , η οποία εκδόθηκε μετά από σχετική αίτησή του

ΜΕΛΗ-ΧΡΗΣΤΕΣ

 

 1. Τα μέλη της σχολικής κοινότητας και συγκεκριμένα οι μαθητές/τριες, το διδακτικό και βοηθητικό προσωπικό, προς όφελος των οποίων λειτουργεί η Σχολική Βιβλιοθήκη. Από τα μέλη της σχολικής κοινότητας οι μαθητές/τριες καλύπτουν, κατά προτεραιότητα, έναντι των άλλων χρηστών, τις εκπαιδευτικές και μορφωτικές ανάγκες τους.
 2. Για να γίνει κάποιος μέλος το μόνο που χρειάζεται είναι να αποδεχτεί τον κανονισμό λειτουργίας. Συμπληρώνει την ειδική αίτηση μέλους (ο γονέας/κηδεμόνας αν πρόκειται για μαθητή), που υπάρχει για αυτό τον σκοπό στη βιβλιοθήκη, του χορηγείται δωρεάν η κάρτα μέλους και αποκτά με αυτή τη διαδικασία τα πλήρη δικαιώματα χρήσης του χώρου και του υλικού της.
 3. Η ίδια κάρτα ισχύει για όλα τα χρόνια φοίτησης του μαθητή ή υπηρέτησης του εκπαιδευτικού στο σχολείο. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

 

 1. Τα μέλη έχουν δικαίωμα χρήσης του χώρου και του υλικού της βιβλιοθήκης. Υπάρχει ανοιχτή πρόσβαση στη συλλογή. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν μόνοι τους το υλικό που τους ενδιαφέρει είτε στα ράφια, είτε μέσω ειδικού προγράμματος Η/Υ με τη βοήθεια του υπευθύνου της βιβλιοθήκης. 
 2. Ο δανεισμός γίνεται μόνο στα μέλη, μέσω προγράμματος Η/Υ (Βάση Δεδομένων) κάνοντας χρήση της κάρτας μέλους που έχει δοθεί.
 3. Οι χρήστες αφήνουν υποχρεωτικά τις τσάντες και τα μπουφάν τους στον ειδικό χώρο, στην είσοδο της βιβλιοθήκης. 
 4. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα και κάθε είδους ποτό ή φαγητό. 
 5. Σε όλους τους χώρους της βιβλιοθήκης τα μέλη τηρούν ησυχία. 
 6. Το υλικό της συλλογής διατίθεται στα μέλη για διάβασμα στο αναγνωστήριο (εσωτερικός δανεισμός) ή διάβασμα στο σπίτι (εξωτερικός δανεισμός) 
 7. Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική για όλο το υλικό της εκτός από τα εγκυκλοπαιδικά, τα λεξικά, και τις πολύ ακριβές εκδόσεις, που δίνονται μόνο για εσωτερικό δανεισμό. 
 8. Οι χρήστες δεν επανατοποθετούν στα ράφια τα βιβλία αλλά τα παραδίδουν στον υπεύθυνο της βιβλιοθήκης για να ενημερώσει τη Βάση Δεδομένων. 
 9. Όλα τα μέλη μπορούν να δανειστούν 1 βιβλίο για διάστημα 14 ημερών. Εξαίρεση αποτελούν τα βοηθήματα και τα βιβλία δασκάλου τα οποία οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τα δανειστούν για όλο το σχολικό έτος.  
 10. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τα βιβλία που χρησιμοποιούν. Υπογραμμίσεις ή σημειώσεις στα βιβλία δεν επιτρέπονται. Το μέλος που χάνει ή καταστρέφει υλικό, υποχρεούται να το αντικαταστήσει. 
 11. Η ιδιότητα του μέλους μπορεί να ανασταλεί με απόφαση του υπεύθυνου αν παραβιαστεί ο κανονισμός.
 12. Οι μαθητές δεν μπορούν να πάρουν ενδεικτικό ή απολυτήριο αν δεν έχουν επιστρέψει στη βιβλιοθήκη το δανεισμένο υλικό. 
 13. Όλοι οι χρήστες που είναι χρεωμένοι με ληξιπρόθεσμο υλικό δεν έχουν δικαίωμα άλλου δανεισμού. 
 14. Αν υπάρχει φωτοτυπικό μηχάνημα μπορεί να είναι διαθέσιμο μόνο για τις εργασίες που το σχολείο αναθέτει στους μαθητές και μόνο για τα βιβλία της βιβλιοθήκης. 
 15. Το δανεισμένο υλικό δεν μεταφέρεται σε άλλο μέλος. Ο καθένας δανείζεται για τον εαυτό του. 
 16. Δεν επιτρέπεται η εξαγωγή υλικού αν δεν έχει περάσει από τη διαδικασία δανεισμού. Κατά την έξοδο γίνεται έλεγχος για κάθε υλικό που απομακρύνεται από τη βιβλιοθήκη. Ο έλεγχος αυτός είναι υποχρεωτικός για όλους χωρίς εξαίρεση και οι χρήστες πρέπει να δείχνουν κατανόηση, ευγένεια και ευαισθησία. 
 17. Με επανειλημμένη μη τήρηση των παραπάνω κανονισμών, το μέλος χάνει την ιδιότητα του. 

Η συλλογή αποτελείται από 1000 και πλέον στοιχεία (βιβλία, εγκυκλοπαίδειες) και ανανεώνεται συνεχώς με τη βοήθεια ιδιωτών, Δημόσιων και Ιδιωτικών φορέων και Ιδρυμάτων, βιβλιοπωλείων, εκδοτικών οίκων και Βιβλιοθηκών των Ανωτάτων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. Τα βιβλία καλύπτουν κάθε τομέα ενδιαφέροντος όπως:

 • νεανική κλασσική λογοτεχνία ελληνική και ξένη
 • σχολικά βοηθήματα,
 • εγκυκλοπαίδειες      
 • βιβλία για το περιβάλλον και την οικολογία,
 • βιβλία για αθλητισμό και παιχνίδια,
 • βιβλία για τη θρησκεία, τη φιλοσοφία, την ψυχολογία, την κοινωνιολογία,
 • βιβλία Ιστορίας και Γεωγραφίας,
 • βιβλία θετικών επιστημών,
 • βιβλία Καλών Τεχνών (ζωγραφικής, μουσικής )
 • βιβλία Τεχνολογίας
 • περιοδικά ? κόμικς
 • και πολλά άλλα!

Σεπτέμβριος 2018

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 08 Οκτώβριος 2018 08:25